Chưa phân loại

Quy trình xử lý hoàn trả hàng

Quy trình xử lý hoàn trả hàng “thuận mua vừa bán” không phải ai cũng biết

Trong quá trình bán hàng trên các trang thương mại điện tử, người bán không thể tránh khỏi tình trạng người mua không hài lòng với sản phẩm dẫn đến việc đề xuất hoàn tiền trả hàng. Đây là một quá trình nhạy cảm và khá phức tạp. Nó đòi hỏi doanh nghiệp và cá…